Przebudowa ul. Wierzbięcice: trwa budowa ciepłociągu


Modernizacja infrastruktury podziemnej na Wierzbięcicach, prowadzona w ramach przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., wkracza w kolejną fazę. Budowana jest sieć ciepłownicza, co spowodowało konieczność zamknięcia ul. Wierzbięcice dla ruchu samochodowego. Piesi nadal mają możliwość poruszania się po odgrodzonych od placu budowy chodnikach.

Kierowców jadących w okolice rynku Wildeckiego poprowadzono – podobnie jak poruszających się w kierunku przeciwnym – objazdem przez al. Przemysła II, ul. Wujka oraz Przemysłową.

Po ukończeniu trwających prac związanych z budową ciepłociągu, wykonawca zobowiązany jest przywrócić obowiązującą do tej pory tymczasową organizację ruchu. Na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Wierzbięcice w dalszym ciągu będzie ulicą jednokierunkową. Poruszać się nią będą mogły pojazdy jadące od centrum w kierunku ulic 28 Czerwca 1956 r. oraz Górna Wilda.

Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności. RB, PIM

Czytaj także:

Zniknie buspas na Mieszka I

Dodaj komentarz