Prace PKP – zamknięty przejazd na Lutyckiej


Objazd wyznaczono ulicami: Witosa, Niestachowską, św. Wawrzyńca, Dąbrowskiego. Informacje o zamknięciu i objeździe zostaną zamieszczone na tymczasowym oznakowaniu i tablicach zmiennej treści. Utrzymany zostanie ruch pieszych na obu przejazdach.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz