Prace na ul. Lechickiej


Rozpoczęła się naprawa na wiadukcie nad trasą PST w ciągu ul. Lechickej. Prace potrwają do końca czerwca.

Są to zaplanowane prace utrzymaniowe. Ich celem jest zabezpieczenie samej konstrukcji, a tym samym bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na wiadukcie przy ul. Lechickiej naprawiana będzie dylatacja, czyli szczelina między elementami wiaduktu, umożliwiająca ich wzajemne swobodne przemieszczenie się względem siebie na wybranych kierunkach. Ma to zapobiegać przekazywaniu sił między fragmentami konstrukcji, które zmieniają swoje gabaryty ze względu m.in. temperatur powietrza, przemieszczeń pod obciążeniem.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz