Praca w Urzędzie Miasta Poznania czeka!


Księgowi, pielęgniarki, specjaliści do spraw środowiska czy ruchu drogowego – to tylko niektóre stanowiska, jakie czekają na obsadzenie w urzędzie miasta i miejskich jednostkach.


Wiele etatów czeka na poznaniaków, którzy szukają pracy związanej z opieką nad innymi. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu zatrudni pokojową lub pokojowego, pielęgniarzy i pielęgniarki oraz opiekunkę i położoną. Opiekunów i pielęgniarzy szuka również Dom Pomocy Społecznej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ da pracę opiekunowi medycznemu i lekarzowi na oddziale, a Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie – pracownikowi socjalnemu i młodszemu asystentowi rodziny.
Poszukiwani są też księgowi – w przedszkolu nr 9 im. Zbyszka i Jagienki. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej Heleny Modrzejewskiej, Palmiarnia Poznańska oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 zatrudnią głównego księgowego.
Z kolei Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania zatrudni pracowników ds. podatku od nieruchomości oraz ds. obsługi klienta.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz