Poznańscy strażacy – ratownicy z nową siedzibą


Strażacy ochotnicy zyskają nową siedzibę – w rejonie ulic Lotniczej i S. Wojtulanis – Karpińskiej. We wtorek wmurowano kamień węgielny pod jej budowę oraz kapsułę czasu. Budynek strażnicy dla ratownictwa wodnego i specjalistycznego zostanie oddany do dyspozycji wiosną przyszłego roku.

W kompleksie na poznańskiej Woli będą stacjonowały: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego „Mistral” oraz Ochotnicza Straż Pożarna – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, które wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.W budynku znajdzie także Magazyn Przeciwpowodziowy dla Miasta Poznania, który obecnie, tymczasowo, mieści się w Forcie II.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz