Poznańscy strażacy i ratownicy z nową siedzibą


Mariusz Wiśniewski i Bartosz Guss, zastępcy prezydenta Poznania, podpisali umowę z wykonawcą nowych budynków dla ratownictwa wodnego i specjalistycznego. Powstaną one na Woli.

Część poznańskich strażaków przeniesie się w przyszłym roku do nowej siedziby na Woli, przy ul. Lotniczej/5 Stycznia. W kompleksie znajdzie się Magazyn Przeciwpowodziowy dla Miasta Poznania, który obecnie, tymczasowo, mieści się w Forcie II. Będą w nim również stacjonowały: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego „Mistral” oraz Ochotnicza Straż Pożarna – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, które wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Strażnicę zbuduje firma Constructo Sp. z o.o. sp.k., która w przetargu zaoferowała skrócenie robót do 9 miesięcy. Pierwotnie zakładano bowiem rok na wykonanie całej inwestycji. Teren został 15 lipca przekazany głównemu wykonawcy przez Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Inwestycja została podzielona na kilka etapów, a jej zakończenie zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. Na wiosnę strażacy i pracownicy wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń, których całkowity koszt budowy wyniesie około 8 mln zł. W ramach przedsięwzięcia powstaną trzy budynki: magazyn przeciwpowodziowy, budynek strażnicy oraz wozownia – garaż dla pojazdów OSP.

To kolejna inwestycja w tym miejscu mająca służyć mieszkańcom przez poprawę warunków służby strażaków. Przy ul. 5 Stycznia powstaje nowoczesna siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 4 (JRG 4) Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, dofinansowana ze środków Poznania i Starostwa. Takie jej umiejscowienie pozwoli zabezpieczyć zachodnią część Poznania, a także gminy ościenne należące do powiatu poznańskiego. Siedziba JRG 4 ma być gotowa do końca tego roku.

Obecnie na terenie Poznania znajduje się siedem Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w Poznaniu oraz jednostka Szkoły Aspirantów PSP i pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dodaj komentarz