Poznaniacy upamiętnili prezydenta USA


W poznańskim parku Wilsona odbyła się uroczystość upamiętniająca zasługi Thomasa Woodrowa Wilsona. 28 prezydent Stanów Zjednoczonych miał duży wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym roku minie 100 lat od tego wydarzenia.

Data uroczystości była nieprzypadkowa. 4 lipca Amerykanie świętują Dzień Niepodległości – czyli moment, w którym uniezależnili się od Wielkiej Brytanii. Dzięki 28. prezydentowi Stanów Zjednoczonych, także Polacy mogą co roku świętować swój Dzień Niepodległości. W 1918 roku Thomas Woodrow Wilson wygłosił słynne orędzie do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Zawarł w nim 14 punktów, określających program pokojowy i zasady powojennego ładu. 13 punkt był poświęcony Polsce. Prezydent USA opowiedział się za niepodległością naszego kraju.

– Pamiętając o tym wydarzeniu, warto podkreślić elementy, które są nadal aktualne. Po pierwsze, w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości i 100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Wciąż aktualna jest także przyjaźń pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wyraża się ona nie tylko w relacjach społecznych, kulturalnych, gospodarczych, ale też militarnych. Cieszę się, że współczesne pokolenie poznaniaków może nawiązywać do wspaniałych momentów z przeszłości, żyjąc w zupełnie innych realiach – mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz