Poznań za równością


Poznańscy radni przyjęli Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. To narzędzie, które przeciwdziała dyskryminacji i pomaga realizować zasadę równości płci.

Karta to wyraz zaangażowania miasta Poznania w propagowanie równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Jest kompleksowym narzędziem, które pomoże realizować zasadę równości płci. Postawienia Karty wiążą miasto tylko wtedy, gdy leżą w jego kompetencjach prawnych.

Jej podstawowe przesłanie mówi, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo, a wszelkie przejawy dyskryminacji powinny być eliminowane.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz