Poznań wspiera szkolnictwo zawodowe


Kursy zawodowe dla uczniów oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, bogaty program staży dla młodzieży oraz doposażanie szkół w nowoczesny sprzęt – to tylko przykłady działań mających wesprzeć kształcenie zawodowe: poprawić warunki nauki i zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku pracy. Prezentujemy wybrane projekty realizowane przez miasto Poznań, w partnerstwie z powiatem śremskim oraz gminą Oborniki.


Celem projektów edukacyjnych jest wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w Metropolii Poznań. Szkoły zostały wyposażone w nowe meble oraz sprzęt, pomocny w praktycznej nauce zawodu, m.in. komputery, samochody do nauki jazdy czy specjalistyczne narzędzia i urządzenia, np. do pracowni fryzjerskich, gastronomicznych, elektrycznych.

– Cieszę się, że Miasto Poznań maksymalnie wykorzystało dostępność środków zewnętrznych na doposażenie poznańskich szkół średnich. W ten sposób zrealizowaliśmy oczekiwania uczniów i nauczycieli, którzy marzyli o nowym sprzęcie do praktycznej nauki zawodu, a także wsparliśmy młodych ludzi w kształceniu poprzez praktyki i staże, co jest też ważne z punktu widzenia pracodawców – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Rozwój szkolnictwa zawodowego jest jednym z priorytetów Miasta. To element naszej tradycji, pracy, poznańskiego rzemiosła i rodzimej przedsiębiorczości. Za nami jeden z etapów, przed nami kolejne.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz