Poznań wraca do koszenia


Zieleń w pasach drogowych

W lipcu koszenie zieleni w pasach drogowych wstrzymał też Zarząd Dróg Miejskich. Decyzja ta powodowana była bardzo wysokimi temperaturami i brakiem opadów. Ciepła i sucha pogoda sprawiała, że przyrost chwastów i trawy był bardzo mały, a po przejechaniu kosiarek w powietrzu unosił się kurz.

Gdy pogoda uległa zmianie, roślinność przy drogach zaczęła odrastać. Część mieszkańców zaczyna zwracać uwagę na zarastające pobocza i tereny, po których trudno chodzić czy wyprowadzać na spacer psy. Dlatego ZDM będzie w najbliższym czasie porządkował rozrośniętą zieleń. Prace będą prowadzone systematycznie we wszystkich częściach miasta.

– Wyrośnięte trawy oraz chwasty ograniczają widoczność na wyjazdach, łukach, wzdłuż dróg rowerowych i chodników. Taka roślinność przykrywa sąsiadujące nawierzchnie, zawęża trakty piesze, rowerowe i nierzadko zasłania urządzoną zieleń na skwerach. Skoszenie wyrośniętej, wysuszonej roślinności umożliwia również jej powtórne kwitnienie – wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM ds. przestrzeni publicznej. Jednocześnie dodaje, że społeczne oczekiwania co do kształtowania zieleni się zmieniają, a ZDM wychodząc im naprzeciw wydziela łąki ekologiczne np. przy ul. Dolna Wilda czy ul. Przepadek.

Również duża część obszaru, który jest w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej ma bardziej naturalny charakter, gdzie koszenie odbywa się sporadycznie tzn. 1-2 razy w roku albo wcale.

AJ

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz