Poznań w Klimatycznej Koalicji Polskich Miast i Gmin


Samorządy deklarują intensyfikację współpracy na rzecz ochrony klimatu i apelują do rządu o pomoc w realizacji ambitnego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. W czwartek przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu koalicji. Wśród nich jest miasto Poznań.

Okazją do spotkania polskich samorządowców był odbywający się w Gdańsku kongres Smart Metropolia. Tematem 8. edycji tego wydarzenia są wyzwania, jakie dla wspólnot lokalnych stanowi kryzys klimatyczny.

– My, samorządowcy, jesteśmy od realnej codziennej pracy, z tego nas rozliczają mieszkańcy i mamy pełną świadomość negatywnego wpływu zmian klimatycznych na życie w naszych miastach czy gminach. Dlatego podpisujemy deklarację, za którą idą konkretne czyny. Symbolicznie, podpisy złożą dziś przedstawiciele kilkunastu miast i gmin, ale zapraszamy wszystkie samorządy do współpracy – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz. – Apelujemy wspólnie do rządu, by w ramach realizacji przyszłego budżetu UE wsparł nas w działaniach. Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, czy elektromobilnością odegra w nadchodzącej perspektywie kluczową rolę.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz