Poznań stolicą polszczyzny


Jakie są wzorce polszczyzny i kto może być wzorem, jeśli chodzi o piękne posługiwanie się językiem? Czym wyróżnia się polszczyzna młodego pokolenia? Nad tymi kwestiami dyskutowali uczestnicy debaty, która odbyła się w Sali Wielkiej CK Zamek z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

W debacie wzięli udział: prof. Jan Miodek, Wojciech Malajkat, Bartek Chaciński, prof. Kazimierz Ożóg, Jacek Bocheński, Artur Andrus i prof. Halina Zgółkowa. Słowo wstępne wygłosił prof. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego, a dyskusję poprowadziła dr hab. Katarzyna Kłosińska, sekretarz naukowy Rady Języka Polskiego.

– Chciałbym ogłosić dziś święto języka polskiego – podkreślił prof. Tadeusz Zgółka, witając gości. – Dzisiejsza debata to jedyne w Polsce tak duże przedsięwzięcie związane z obchodami święta naszego języka. Chciałbym więc zaproponować, by zbudować dziś tradycję: Poznania jako stolicy polszczyzny.

Debatę oficjalnie otworzył Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz