Poznań stawia na testy genetyczne


Sfinansowania testów przez administrację rządową domagają się nie tylko prezydenci dużych miast. O powszechne badania pod kątem zakażenia koronawirusem – ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli oraz pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 orazi oświatowych – zaapelował również zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które zrzesza 113 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski.

– Samorządy lokalne szczególną troską napawa bezpieczny powrót do funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół – można przeczytać w apelu – Umożliwienie pełnienia podstawowych funkcji przez te jednostki odbywa się aktualnie w ograniczonej formule przy zachowaniu restrykcji i ograniczeń epidemiologicznych. Zachowanie nakreślonego przez odpowiednie instytucje reżimu sanitarnego nie gwarantuje jednak, że tego rodzaju placówki nie staną się ośrodkiem rozprzestrzeniania choroby.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz