Poznań remontuje zabytkowe kamienice


Rozpoczął się remont konserwatorski kamienic przy ul. Ratajczaka 45 oraz Kantaka 8/9. Dzięki działaniom Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzonym w ramach wieloletniego programu konserwacji zabytkowych kamienic, należących do miasta Poznania, oba budynki jeszcze w tym roku odzyskają swój dawny blask.


Remont kamienicy przy ul. Ratajczaka, w imieniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, prowadzi miejska spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji. Zakres prac obejmuje m.in. renowację elewacji z detalami, remont dachu i odtworzenie frontowej stolarki okiennej.

– Rozpoczęto konserwację fasady, trwa remont ściany szczytowej od strony ul. 27 Grudnia i wykonanie izolacji ścian piwnicznych na podwórzu. Podczas demontażu wtórnej zabudowy sieni odkryto dekoracje sztukatorskie sufitu i podniebienie metalowych stopnic klatki schodowej, które – wraz z kamienną okładziną ścian – zostaną poddane pracom konserwatorskim – informuje Aleksandra Dolczewska z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ponadstuletnia, komunalna kamienica przy ul. Ratajczaka 45, wraz z sąsiadującym z nią gmachem przy ul. 3 Maja, była jedną pierwszych poznańskich realizacji znanej spółki architektonicznej Hermana Böhmera i Paula Preula. W ciągu kilkunastu lat, na początku XX wieku, spółka tych wziętych architektów zaprojektowała m.in. budynek obecnego Teatru Nowego, zespół kamienic willowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Niemieckich (ul. Roosvelta 4-7) i schody łączące zespół kamienic przy Al.Marcinkowskiego z ul. Kozią.

Remont kamienicy przy ul. Kantaka 8/9, w imieniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, prowadzi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Budynek ten został wzniesiony w latach 1872-1873, jako element zespołu eleganckich kamienic, zaprojektowanego prawdopodobnie przez Franza Negendanka dla Poznańskiego Banku Budowlanego (Posener Bau-Bank).

Zakres prac remontowych w kamienicy przy ul. Kantaka obejmuje m.in. renowację elewacji frontowej, remont dachu, izolację fundamentów, remont sieni oraz klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

– Kamienica była w złym stanie technicznym. Dzięki inwestycji nie tylko odzyska swój dawny blask, poprawie ulegną również warunki mieszkaniowe. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów, konserwacji sieni, gdzie dokonano niezbędnych wzmocnień oraz prace przygotowawcze do remontu elewacji podwórzowej i dachu – tłumaczy Magdalena Łyszczak z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i dodaje, że w obu remontowanych kamienicach kończą się też prace związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach programu KAWKA.

– Po przeprowadzonych w ostatnich latach remontach budynków przy ul. Woźnej 5 i Woźnej 15 są to kolejne cenne obiekty, których odnownienie wpłynie na poprawę jakości historycznej przestrzeni – podkreśla Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków.

Dodaj komentarz