Poznań inwestuje na północno-wschodnich osiedlach


Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, mieszkaniową, a także służącą rekreacji i wypoczynkowi – to najważniejsze działania, które zakończyło lub rozpoczęło miasto w ostatnich trzech latach w północno-wschodnich osiedlach Poznania: Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Główna oraz Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Miliony z Miasta, miliony z Unii

Największą inwestycją ostatnich lat w tym rejonie jest przebudowa dróg na potrzeby spalarni, czyli Instalacji Termicznego Przekształcenia Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych. Dzięki temu zlikwidowano „wąskie gardło” przy wyjeździe do Poznania.

Rozbudowano m.in. ul. Gdyńską na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką (droga krajowa nr 92) do granicy administracyjnej Poznania. Projekt ten, warty ponad 85 mln zł – z czego ponad 40 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej – został zakończony w listopadzie 2016 roku. Dzięki jego realizacji poprawiła się płynność ruchu w tym rejonie.
W październiku przyszłego roku komunikacja północnej części stolicy Wielkopolski ulegnie dalszej poprawie, dzięki przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Budowa dwóch jezdni rozdzielonych pasem dzielącym oraz rond na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową, a także budowa drogi serwisowej pomiędzy ul. Poznańską i Piaskową, zapewniającej obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej, będzie kosztować ponad 42,6 mln zł. W marcu br. miasto podpisało umowę dofinansowującą ten projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 12,3 mln zł.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz