Powiat poznański w pierwszej trójce ogólnopolskim rankingu finansowym samorządów


Ekonomiści, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, bazując na oficjalnych sprawozdaniach finansowych przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
– To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju „małej ojczyzny” – powiedział Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.
Jednym ze wskaźników oceny w rankingu jest udział środków europejskich w wydatkach samorządowych. Powiat poznański w ostatnich latach wyróżniał się na tle innych powiatów inwestycjami zrealizowanymi z dotacji unijnych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz