Powiat poznański w pierwszej trójce ogólnopolskim rankingu finansowym samorządów


Właśnie ogłoszone zostały wyniki trzeciej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za rok 2019. Powiat poznański, zajmując drugie miejsce, po raz kolejny znalazł się w czołówce najlepszych powiatów w Polsce.


– Po 20 latach budowania powiatu poznańskiego, jego silnej pozycji na samorządowej mapie naszego kraju, miło jest otrzymać wyróżnienie, które dowodzi, że nie zwalniamy tempa. Jakość i styl pracy dla mieszkańców stawia nas w samorządowej czołówce – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański.
Ranking jest opracowaniem, które obejmuje wszystkie samorządy. To kompleksowy, apolityczny
i obiektywny dokument, mierzony najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi, obrazujący kondycję finansową. Adresowany jest dso trzech głównych grup odbiorców: samorządowców, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze oraz do mieszkańców mogących sprawdzić, jak gospodarują ich włodarze.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz