Poszerzą Trzebińską w Poznaniu


Gmina Komorniki na mocy porozumienia podpisanego 21 października przekazała miastu Poznań kwotę 190 tysięcy złotych na poszerzenie ul. Trzebińskiej w Poznaniu. Trzebińska jest przedłużeniem ul. Fabianowskiej w Plewiskach, którą gmina Komorniki wyremontowała już w 2009 r.

Broda

– Mieszkańcy gminy dojeżdżający do Plewisk od strony ul. Sycowskiej w Poznaniu od dawna oczekiwali poprawy stanu tego odcinka po stronie miasta – mówi wójt Komornik Jan Broda (na zdjęciu). – Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku. Przekazane przez gminę dofinansowanie stanowi 50% łącznych kosztów inwestycji.

Dodaj komentarz