Ponad 5 mln zł na Rodzina 500+ | Nasz Głos Poznański

Ponad 5 mln zł na program Rodzina 500 plus w Wielkopolsce


Od początku funkcjonowania rządowego programu Rodzina 500 plus do wielkopolskich rodzin trafiło już ponad 5 mld zł. Świadczeniem jest objętych średnio 370 tys. dzieci. Wojewoda Zbigniew Hoffmann zauważa, że program w znaczącym stopniu zniwelował ubóstwo i poprawił jakość życia wielkopolskich rodzin.

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od tego czasu wypłacona wielkopolskim rodzinom kwota świadczeń wyniosła łącznie ponad 5 mld zł. Składa się na nią 1,7 mld zł w 2016 roku, 2,3 mld zł w 2017 roku i już ponad 1 mld w 2018 roku. Średnio w Wielkopolsce wsparciem objęte jest 370 tys. dzieci.

– Dzięki rządowemu programowi Rodzina 500 plus udało się zmniejszyć poziom skrajnego ubóstwa wśród dzieci o ponad 90 proc. W rezultacie ryzyko ubóstwa spadło najmocniej z pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej – zauważa Zbigniew Hoffmann. – W naszym województwie wzrósł również przeciętny dochód w przeliczeniu na jedną osobę. Suma korzyści w wymiarach społecznym, gospodarczym i demograficznym pozwala z optymizmem oceniać realizację programu w Wielkopolsce. To również przykład dobrej współpracy administracji rządowej z samorządową – dodaje wojewoda wielkopolski.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz