Podpisano umowę na projekt trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka


Gotowa dokumentacja ma zawierać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie oraz pozwolenia, a także wniosek o pozwolenie na budowę. Obejmować będzie m.in. projekt koncepcyjny, projekty zagospodarowania terenu, małej architektury oraz drogowy i torowy z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego.

Projektant ma również zadbać o spójność i kompatybilność przygotowanej dokumentacji ze zrealizowanymi, prowadzonymi lub planowanymi inwestycjami – m.in. przebudową ul. Święty Marcin i Taczaka, przebudową torowisk w ul. Wierzbięcice i budową Nowego Rynku na terenach dawnego dworca PKS. Po około trzech miesiącach od przekazania kompletnej dokumentacji ma dostarczyć uzyskane na jej podstawie wykonalne pozwolenie na budowę.

– Projekt budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka wiąże się z dużym dofinansowaniem, które Miasto uzyskało na jego realizację. To prawie 60 mln zł, a wartość całego projektu to 130 mln zł.

Jesienią odbędą się konsultacje, na które zaprosimy wszystkich zainteresowanych, jak mieszkańcy i rady osiedli – wyjaśnia Katarzyna Parysek, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Projekt budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicy Ratajczaka posłuży do realizacji drugiego etapu Programu Centrum, w ramach którego do tej pory przebudowano ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. Jest on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki odnowie śródmieście Poznania ma się stać przyjazną przestrzenią publiczną. Celem przebudowy jest też uspokojenie ruchu samochodowego w centrum miasta na rzecz transportu publicznego, ograniczenie tym samym hałasu i zanieczyszczeń powietrza, przygotowanie przyjaznych rozwiązań przestrzennych dla pieszych i rowerzystów oraz mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych usług i gastronomii.

Budowę trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka zaplanowano na lata 2021-2022.

– Inwestycja jest istotna z punktu widzenia ożywienia tego obszaru. Linia ta to także skrócenie dojazdu z Wildy i Dębca do centrum miasta, ale również część przyszłe osi Poznania w kierunku północ-południe. W ramach Projektu Centrum powstanie tez bowiem prawoskręt z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego, a w dalszej przyszłości tramwaj miałby być poprowadzony przez ul. Młyńską, Solną do Pułaskiego – dodaje Mariusz Wiśniewski.

PIM, op. RB

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

3 komentarze

  1. Misiu pisze:

    Panie Marjuszu Wisniewski to koszt budowy trasy tramwajowej do placu wielkopolskiego i architektura to ok 2 miljonuw zlotych a w urzedzie miasta powinny sie znalezc bo niewierze rzeby ten odcinek mugl nie mugl byc zrobiony w szybkim tempie bo to bylo w planach miasta i dlaczego nie robicie tego odcinka to ulatwlo by rzycie tysiom mieszkancom rzycie o raz uczniom oraz studentom.

  2. Misiu pisze:

    Panie Marjuszu Wisniewski tramwaj numer 9 zamiast do centrum to by jechala pod mostem prosto skrecajoc w lewo do ul mlynskiej i solnej dalej do placu wielkopolskiego oraz linie 4 oraz 10 i 11

  3. Misiu pisze:

    Dziendobry Panie Marjuszu Wisniewski to nie warto w tym roku zrobic trase trase tramwajowo poloczyc przez most do ul mlynskiej i solno do placu wielkopolskiego?

Dodaj komentarz