Plac Wiosny Ludów i ulica Szkolna okiem studentów


Znamy laureatów konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej. Pomysły zgłoszone przez młodych architektów staną się podstawą do dalszych prac planistycznych i pomogą w zagospodarowaniu tej ważnej dla całego miasta przestrzeni. Wymagania były wysokie – projekty miały nawiązywać do historycznej zabudowy i proponować oryginalną zieleń miejską. Prace już od czwartku będzie można oglądać na pokonkursowej wystawie.

Konkurs miał charakter zamknięty – do rywalizacji mogli stanąć studenci szkół wyższych kształcących architektów. Ich zadaniem było opracowanie projektu samego placu oraz sąsiedniej ulicy Szkolnej. Do konkursu zgłoszono łącznie 71 prac. Ostatecznie pod obrady kapituły trafiły 64 założenia, spośród których wyłoniono laureatów.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz