Piotr Wiśniewski dyrektorem Stowarzyszenia Metropolia Poznań


Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań jednogłośnie wybrał dyrektora biura tej organizacji. Od 1 lipca stanowisko obejmie Piotr Wiśniewski – dotychczasowy dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Do podstawowych zadań nowego dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań należeć będzie m.in. koordynacja projektów realizowanych przez samorządy w ramach ZIT, reprezentowanie instytucji w kontaktach z innymi organizacjami i zarządzanie nią.

– To dla mnie nowe wyzwanie i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby mu sprostać. Kluczowe będzie dla mnie przyspieszenie realizacji wspólnych projektów i ogłaszanie kolejnych naborów wniosków w taki sposób, aby przyczynić się do spójnego rozwoju całego obszaru metropolitarnego – mówi Piotr Wiśniewski, nowy dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Piotr Wiśniewski był dotychczas dyrektorem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania. W chwili objęcia nowego stanowiska obowiązki przejmie po nim jego zastępca – Grzegorz Kamiński.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest organizacją zrzeszającą samorządy: miasto Poznań, powiat poznański, gminy powiatu poznańskiego, a także Śrem, Szamotuły, Skoki i Oborniki. Celem tej instytucji jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów jej członków.

Dodaj komentarz