Pierwsze Granty Staromiejskie rozdzielone!


Rada Osiedla Stare Miasto przydzieliła pierwsze 6 dotacji w uruchomionym na początku marca programie Granty Staromiejskie. Z puli 40 000 złotych przydzielono łącznie 19 000 zł.

Granty Staromiejskie to program uruchomiony w 2014 roku przez Radę Osiedla Stare Miasto. Rada Osiedla zamierza wspierać dzięki niemu inicjatywy integrujące i aktywizujące mieszkańców Starego Miasta. Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia o różnym charakterze: pikniki, koncerty, turnieje, festyny czy koncerty. Istotne jest jednak to, do kogo jest ono kierowane – radni zastrzegają, że przede wszystkim muszą to być mieszkańcy Starego Miasta.

Od początku marca do Rady Osiedla wpłynęło 28 wniosków. Pomysły były bardzo różne – od spotkań sąsiedzkich, przez gry miejskie, kończąc na koncertach kulturalnych. – To było niemal karkołomne zadanie – mówi Jan Zujewicz, Radny Osiedla Stare Miasto. – Chcielibyśmy przydzielić fundusze wielu wnioskodawcom, bo pomysły większości doskonale wpisywały się w potrzeby mieszkańców Osiedla.

Nie było to jednak możliwe – łączna kwota zgłoszonych wniosków to 103 375 zł, a pula, którą przeznaczyła Rada osiedla to ok. 40 000 zł. Wnioski składały różne podmioty. W 10 przypadkach były to osoby fizyczne, 7 wniosków złożyły fundacje i stowarzyszenia, 3 parafie oraz 3 zostały złożone przez placówki oświatowe. – Bardzo cieszy nas stosunkowo duża liczba wniosków od osób fizycznych. Oznacza to, że mieszkańcy Starego Miasta interesują się najbliższą okolicą i chcą działać na jej rzecz – podsumowuje Jan Zujewicz z Rady Osiedla Stare Miasto

Wśród 6 wniosków, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się wniosek Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary na organizację XVI festynu „Warkocz Magdaleny”. Dwa przedsięwzięcia zostaną zorganizowane przez parafię pw. św. Marcina: koncert „Jest pośród nas” w przededniu kanonizacji bł. Jana Pawła II oraz koncert „Moja Ojczyzna” w Święto Niepodległości. Grant zdobył również koncert z okazji 444-lecia przybycia Jezuitów do Poznania oraz Muzeum Bambrów Poznańskich, które zaprezentuje się poznaniakom podczas Nocy Muzeów. Grant udało się również uzyskać Szkole Podstawowej nr 40 na festyn rodzinny z okazji Dnia Patrona „Na dworze Mieszka I”.

Rada Osiedla rozdała do tej pory 19 000 złotych, co oznacza, że w puli programu pozostaje wciąż ok. 20 000 zł. – Wciąż czekamy na kolejne wnioski – mówi Jan Zujewicz, Radny Osiedla Stare Miasto. – Czekamy szczególnie na te wnioski, które zaskoczą nas pomysłowością. Nie ukrywam, że patrząc na dotychczas zgłoszone wnioski może to być bardzo trudne.

Podpisane wnioski należy składać w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto (ul. Młyńska 11) oraz przesyłać skan na adres osiedle_staremiasto@um.poznan.pl. Rada Osiedla przyznaje Granty regularnie na comiesięcznym posiedzeniu aż do wyczerpania środków.

st Miasto1 kopia

Dodaj komentarz