Pierwsze Forum Gminnych/Miejskich Rad Seniorów Województwa Wielkopolskiego (ZDJĘCIA)


14 listopada br. o godz. 11:00 w Collegium Da Vinci przy ul. Gen. Kutrzeby 10 w Poznaniu   odbyło się Pierwsze Forum Gminnych/Miejskich Rad Seniorów Województwa  Wielkopolskiego, którego organizatorami byli Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, samorząd województwa Wwielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Seniorzy są jednym z głównych adresatów działań samorządu województwa  w zakresie polityki społecznej, zaś rady seniorów to z kolei przedstawiciele grona ekspertów w zakresie kreowania polityki senioralnej w samorządach lokalnych. Rady są stosunkowo nową formą pozwalającą mieszkańcom być aktywnymi członkami swojej społeczności. Ich powstanie jest odpowiedzią na realne potrzeby osób starszych w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym.

Spotkanie dotyczyło utworzonej e-platformy edukacyjnej „Moodle“, która zgodnie z przyjętym założeniem stanie się bankiem wiedzy przydatnej członkom Rad w ich pracy społecznej na rzecz lokalnych środowisk senioralnych. Zostały poruszone także tematy związane z polityką senioralną w regionie oraz zaprezentowano  dobre praktyki z tego zakresu. Mowa była również o pierwszej Paradzie Seniorów Wielkopolskich oraz organizacji kolejnej edycji Wiosennej Szkoły Rad Seniorów w 2018 r.

Fot. Hieronim Dymalski

Dodaj komentarz