Pierwsza prezentacja drugiego wydania książki „Hipolit Cegielski”


– Ta książka już w chwili jej wydania staje się ważnym dokumentem historycznym o dziejach kształtowania pracy organicznej w Wielkopolsce. Co ważne, mówi o tym, co dla jej idei jest istotne współcześnie – przyznali uczestnicy pierwszej prezentacji drugiego wydania monografii „Hipolit Cegielski” autorstwa Zdzisława Grota.

książka Hipolit Cegielski 07

 

Wydarzenie odbyło się 24 października w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, prof. Adam Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Marcin Olifirowicz, kierownik Wydawnictwa Naukowego Instytutu technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badań w Radomiu, Jan Banaszak, wiceprezes zarządu Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w Radomiu.

Nowe wydanie uzupełnione jest m.in. o artykuły popularnonaukowe prof. Rafała Dobka i prof. Anny Wolff-Powęskiej „Dekalog Pracy Organicznej XXI wieku”, tekst publicystyczny dr. Mariana Króla o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Podczas spotkania Kapituła „Honorowego Hipolita” działająca z ramienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowała swoimi wyróżnieniami następujące osobistości: prof. Adama Mazurkiewicza i Jana Banaszaka. Z kolei Marcin Olifirowicz udekorowany został prestiżowym Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża”.

Statuetki wręczył i medal zawiesił dr. Marian Król, prezydent THC w towarzystwie: Zofii Cegielskiej-Doerffer; Edmunda Dudzińskiego, dyrektora Biura Zarządu THC.

Dominik Górny

Fot. Marzena Olejniczak

 

 

2 komentarze

  1. WSPANIAŁA PUBLIKACJA GLORYFIKUJĄCA BOHATERA PRACY U PODSTAW ORAZ NAJDŁUŻSZEJ WOJNY NOWOCZESNEJ EUROPY

Dodaj komentarz