Patron Szkoły Podstawowej w Więckowicach na miarę 100-lecia


Powstańcy Wielkopolscy zostali patronem Szkoły Podstawowej w Więckowicach (gm. Dopiewo). Nadania imienia odbyło się 9 lutego. Wybór patrona nie jest przypadkowy. W tym roku obchodzić będziemy jubileusz wybuchu powstania.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w pobliskiej kaplicy dworu Brezów, zaangażowanych w insurekcję. Przekazanie sztandaru odbyło się w szkole. Dyrektor Barbara Tomkowiak zapraszała fundatorów do mocowania w jego drzewiec pamiątkowych tabliczek. Następnie sztandar w podniosłej atmosferze wędrował z rąk do rąk. Przedstawiciele rady rodziców wręczyli go wójtowi gminy Dopiewo Adrianowi Napierale, od którego odebrała go dyrektor szkoły i podała uczniom.

– Przyjmujemy sztandar szkoły, obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać obowiązki i godnie reprezentować szkołę  – powiedziała uczennica Alicja Ślisińska.

Po ślubowaniu, po raz pierwszy, odśpiewano hymn szkolny autorstwa Marty i Marka Adamczyków. Oprawę artystyczną, nawiązującą do Powstania Wielkopolskiego lat 1918-1919, przygotowali uczniowie. Po niej przemówienia okolicznościowe wygłosili gospodarze i goście, w tym m.in. ks. bp Damian Bryl, Jarosław Łuczak z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i Zdzisław Kościański z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zwiedzić  wystawę pamiątek powstańczych regionalisty z Dopiewa Eligiusza Tomkowiaka.

Z Więckowic pochodziło 16 uczestników Powstania Wielkopolskiego, w tym właściciele majątku Gustaw i Alfons Brezowie. Część walczyło w oddziale z Dopiewa, część trafiła do Buku. Zanim wybuchło Powstanie Wielkopolskie, już 12 listopada 1918 r., na trakcie bukowskim w Więckowicach Brezowie wystawili posterunki, celem pozyskania broni od rozbrajanych żołnierzy niemieckich. Potem posłużyła ona oddziałowi wojskowemu powiatu zachodnio-poznańskiego, który 28 grudnia 1918 r., stworzył w Dopiewie ppor. Andrzej Kopa.

Zbiórkę ochotników Andrzej Kopa, będący komendantem Powiatowej Straży Ludowej, przeprowadził dzień po wybuchu powstania. Zakwalifikował do niego 800 spośród 1200 ochotników. Wśród chlubnych kart powstańców tego oddziału, w którego szeregach znaleźli się ochotnicy z Więckowic, można wymienić m.in. udział w walkach o Wolsztyn i zdobycie lotniska na Ławicy, razem z oddziałami z Poznania, którymi dowodził Andrzej Kopa.

Społeczność szkoły w Więckowicach wyłoniła patrona w czerwcu ubiegłego roku spośród trzech propozycji. Pod uwagę brany był Jan Paweł II i Maria Curie Skłodowska. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1990 r., ale jej historia sięga 1900 r.

Adam Mendrala

Fot. Beata Spychała

Mile widziane polubienie Naszego Głosu Poznańskiego na facebooku i zaproszenie znajomych do lajkowania – kliknij tutaj.

www.facebook.com/naszglospoznanski/

Dodaj komentarz