Park Kulturowy Stare Miasto: jest projekt uchwały, konsultacje w toku


Już niebawem wyjątkowa architektura poznańskiego Starego Miasta będzie lepiej wyeksponowana. Pomoże w tym uchwała o powołaniu parku kulturowego na liczącym niemal 40 hektarów obszarze. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, które przygotowało projekt tego dokumentu, zaprasza wszystkich na pierwsze spotkanie konsultacyjne. Odbędzie się ono 17 października o godz. 17.30 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Spotkanie to jest kontynuacją konsultacji społecznych, które rozpoczęły się 20 czerwca.  Wówczas podczas spotkania informacyjnego zaprezentowano założenia parku i rozpoczęto zbieranie wniosków do wstępnego tekstu dokumentu. W wyniku zgłoszonych postulatów uszczegółowiono i uzupełniono jego zapisy.

Osoby, które chcą włączyć się w kształtowanie przestrzeni Starego Miasta, będą mogły zrobić to w październiku nie tylko podczas spotkania konsultacyjnego. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza również na warsztat projektowy, który odbędzie się 21 października w Galerii Miejskiej Arsenał. Szczegóły na stronie http://www.poznan.pl/parkkulturowy.

Skuteczne narzędzie

Park kulturowy to jedna z form ochrony krajobrazu kulturowego, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwala ona na uporządkowanie przestrzeni – m.in. poprzez ograniczenie nadmiaru elementów reklamowych i wyeksponowanie wyjątkowej architektury obszaru miasta, którego dotyczy.

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie powołania parku kulturowego na terenie Starego Miasta zbiera i porządkuje zasady zawarte w już istniejących dokumentach miejskich. Znajdują się w nim szczegółowe zapisy, regulujące umieszczanie reklam, szyldów, prowadzenie remontów czy funkcjonowanie sezonowych ogródków przy restauracjach.

– To prawo miejscowe da nam możliwość lepszej egzekucji przyjętych zasad, dotyczących estetyki tej przestrzeni i publicznej aktywności w niej. To jest coś, czego nam na pewno brakowało przez ostatnie lata – wyjaśnia powody wprowadzania parku kulturowego w rejonie Starego Miasta Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Ochronić wyjątkowość

– Właśnie dlatego, że uchwała pozwoli egzekwować przepisy od właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osób prowadzących na terenie Starego Miasta działalność gospodarczą, chcemy poznać ich zdanie na ten temat – mówi Aleksandra Dolczewska z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. – Chyba wszyscy zgadzamy się, że unikalna architektura Starego Miasta zasługuje na odpowiednie wyeksponowanie. Poprzez konsultacje społeczne chcemy dać mieszkańcom możliwość wpływu na reguły, których później będziemy razem przestrzegać.

W projekcie uchwały znajdziemy też m.in. zapisy mówiące o tym, w jaki sposób należy lokalizować urządzenia techniczne, takie jak klimatyzatory. Są tam też zasady dotyczące remontów budynków, m.in. stolarki okiennej czy kolorystyki elewacji.

– Takie detale decydują o wyjątkowości Starego Miasta – tłumaczy Joanna Bielawska – Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. Do tej pory przestrzeń wokół zabytku nie była tak chroniona jak sam zabytek. A przecież o unikalności tego miejsca świadczą nie tylko obiekty, ale również ich otoczenie.

Sprawdzony sposób

Poprzez powołanie parku kulturowego na terenie Starego Miasta Poznań chce osiągnąć podobne efekty, jakich po wprowadzeniu uchwały w tej sprawie doświadczyły m.in. Kraków, Wrocław czy Łódź. W miastach tych przestrzeń objęta ochroną zdecydowanie zmieniła się na lepsze.

– Praktyka wprowadzenia parków w innych miastach pokazała, że ta forma ochrony zabytków daje gminom – w konsultacji z zainteresowanymi podmiotami i mieszkańcami – możliwość kształtowania polityki estetycznej – przekonuje Mariusz Wiśniewski. Dodaje, że dobrym przykładem skuteczności przyjętych rozwiązań może być ulica Floriańska w Krakowie.

– Różnica pomiędzy stanem sprzed 10 lat a tym, jak ulica ta wygląda obecnie, jest diametralna. Po wprowadzeniu zmian Floriańska zmieniła się zdecydowanie na korzyść. Z czasem również tamtejsi mieszkańcy i przedsiębiorcy zauważyli, że złapała oddech. Jest inaczej postrzegana i przyciąga ludzi – podkreśla zastępca prezydenta Poznania.

 

Dodaj komentarz