Paderewskiego deptakiem!


Na lato tego roku zaplanowano prace związane z wprowadzeniem strefy uspokojonego ruchu na kolejnym obszarze centrum Poznania. Obejmie ona teren ograniczony ulicami Garbary, Podgórną, Al. Marcinkowskiego, Wolnicą, Małymi Garbarami. Trwają konsultacje społeczne związane z zaplanowanymi zmianami.

 

Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w kolejnej części centrum Poznania  oznacza powiększenie strefy zamieszkania, na obszarze której nawet na ulicach piesi mają pierwszeństwo. Dzięki jej wprowadzeniu piesi zyskają więcej miejsca do poruszania się po chodnikach, z których znikną parkujące samochody. Dla dostawców obsługujących sklepy i lokale usługowe powstaną specjalne koperty.

– Przewidujemy, że na nowym obszarze strefy powstanie 14 takich kopert – informuje Tadeusz Nawalaniec, zastępca dyrektora ds. inżynierii ruchu w ZDM.

Na dwóch jednokierunkowych ulicach – Koziej i Górze Przemysła – zmieni się kierunek ruchu. Planuje się też m.in. przekształcenie ul. Paderewskiego w deptak, montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wszystkich Świętych i Garbary, wyłączenie sygnalizacji na przejściu z pl. Bernardyńskiego w ul. Za Bramką oraz dodatkowe przejście dla pieszych w rejonie starego koryta Warty. Powstać ma nowy parking dla autobusów turystycznych przy Międzymościu i dodatkowe miejsca dla autokarów na Al. Marcinkowskiego. Rowerzyści będą mogli korzystać z kontraruchu, a do ich dyspozycji oddane zostaną nowe stojaki rowerowe.

Przedstawiciele  ZDM deklarują, że będą na bieżąco informować o wprowadzanych zmianach i związanej z nimi tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie wprowadzania tych zmian powstanie biuro budowy, w którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi co do wykonawstwa prac i organizacji ruchu. Dodają, że trwają konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia strefy.

– Temat powiększenia strefy pojawiał się na obradach komisji rewitalizacji Rady Miasta Poznania. Poruszano go również podczas spotkań z przewodnikami, taksówkarzami, motocyklistami, przedstawicielami Bazaru oraz z seniorami. W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania – m.in. z przedsiębiorcami, taksówkarzami, mieszkańcami oraz z radą osiedla – wymienia Katarzyna Bolimowska, dyrektor ZDM.

Spotkanie z przedsiębiorcami i taksówkarzami rozpocznie się 16 lutego o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Na 22 lutego, na godzinę 17.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania zaplanowano z kolei spotkanie z mieszkańcami. W trakcie obu spotkań będzie można zgłaszać uwagi i sugestie co do proponowanych rozwiązań. Mieszkańcy do 28 lutego mogą przesyłać swoje uwagi i sugestie również na adres mailowy: strefa30@zdm.poznan.pl.

Do każdej skrzynki na listy na terenie, na którym wprowadzany będzie kolejny etap strefy uspokojonego ruchu, trafi informacja ZDM o przewidywanych zmianach i korzyściach, jakie będą one za sobą niosły.

– Prowadząc akcję informacyjną przekonujemy mieszkańców, że strefy uspokojonego ruchu to sprawdzone rozwiązania, funkcjonujące w centrach największych europejskich metropolii, najczęściej w dzielnicach zabytkowych, w których ulice są wąskie, występuje dużo skrzyżowań, jest duże natężenie ruchu, a przejazdy tranzytowe powinny być skutecznie wyeliminowane. Wprowadzenie takich rozwiązań zapewnia większe bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańcom.  Maleje hałas i emisja spalin. To również element rewitalizacji śródmieścia, dzięki któremu centrum Poznania staje się bardziej bezpieczne, ładniejsze, bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów – wyjaśnia Agata Kaniewska, rzecznik prasowy ZDM.

Przetarg na wykonawcę prac związanych z drugim etapem wprowadzania strefy zaplanowano na marzec. Roboty mają być prowadzone w czerwcu i lipcu.

Źródło poznan.pl/ Jacek Łakomy/ biuro prasowe

Dodaj komentarz