Od środy przebudowa ul. Cześnikowskiej w Poznaniu


7 lutego rozpoczną się prace związane z rozbudową ul. Cześnikowskiej. Powstaną nowe jezdnie, chodniki. Wymienione zostanie oświetlenie uliczne, a także posadzona nowa zieleń. Prace zakończą się w tym roku.

Przed wykonaniem nowych nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych, przebudowany zostanie kanał deszczowy, uzupełnione odwodnienia oraz wybudowany kanał technologiczny. Podczas rozbudowy ulicy zostanie również wymieniona i dobudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Inwestorem modernizacji sieci wodociągowej jest Aquanet S.A.

Rozpoczęcie prac jest równoznaczne z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na terenie budowy. Jako pierwsze będą prowadzone roboty na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Husarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy budynku 8-12. W związku z zaplanowaną budową kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni jezdni i chodników, omawiany odcinek zostanie całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego.

W czasie tych prac nie będzie można skręcić z ul. Grunwaldzkiej w ul. Cześnikowską. Trzeba będzie dojechać do ul. Marszałkowskiej, a następnie skręcić w prawo w ul. Podstolińską. Wyjazd będzie możliwy przez ul. Husarskiej i ul. Cześnikowską dojeżdżając do ul. Grochowskiej, z której będzie można skręcić w ul. Grunwaldzką.

Pierwszy etap prac potrwa do końca kwietnia. Zakończenie całości planowane jest na czwarty kwartał 2018 roku.

Rozbudowa ul. Cześnikowskiej, jest kolejną inwestycją, mającą na celu rewitalizację zachodniej części Starego Grunwaldu, nazwanej w latach 30. XX wieku Abisynią. Po zakończonej w listopadzie przebudowie ul. Husarskiej, która swoim zakresem objęła m.in.: rozbudowę układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i nowego oświetlenia drogowego, na początek 2018 roku zaplanowano rozpoczęcie remontu oraz rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Kanclerskiej 31-33.

źródło PIM / poznan.pl

Dodaj komentarz