Nowe zasady bezpieczeństwa na uczelniach w związku z koronawirusem


Wymienione obostrzenia nie są dla szkół wyższych nowością – zdecydowana większość z nich zdecydowała się na mieszany tryb nauczania w I semestrze roku akademickiego, zwykle – z przewagą nauczania zdalnego. Oznacza to, że jedynie niektóre zajęcia były do tej pory prowadzone stacjonarnie. Tryb mieszany zalecał wcześniej resort nauki.

Również w sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka dotyczące ograniczeń w działalności Polskiej Akademii Nauk. Zajęcia na studiach podyplomowych i prowadzone w ramach innych form kształcenia w instytutach PAN odbywać się będą od poniedziałku w strefie czerwonej głównie w sposób zdalny. „Zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą być prowadzone w siedzibie instytutu naukowego Akademii” – czytamy w rozporządzeniu. Z kolei w strefie żółtej – zajęcia mogą odbywać się w sposób hybrydowy. Decyzje ws. wyboru formy kształcenia podejmuje dyrektor instytutu.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz