Kolejne utrudnienia na A2!


W związku z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku autostrady A2 Poznań – Września, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Należy liczyć się z dużymi utrudnieniami na węźle Poznań Wschód.

Planowany przebieg prac:

10.09 – 18.09 – na wysokości węzła Poznań Wschód (179km+250 do 176km+050) nastąpi zamknięcie jezdni północnej (kierunek Świecko), ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Pozostawiona możliwość wjazdu i zjazdu na węźle Poznań Wschód, jednakże włączenie się do ruchu na autostradzie będzie znacznie utrudnione. Tymczasowa organizacja ruchu nie zakłada ustawienia znaku STOP dla jadących od strony Gniezna w kierunku Poznania drogą S5. Ruch na autostradzie sprowadzony do jednego pasa, ale z możliwością włączenia się na zasadzie jazdy „na zamek”. Szacowany czas prac: 8 dni
13.09. – 21.09.2018 – na odcinku A2 176km+050 do 171km+500 nastąpi zamknięcie jezdni północnej (kierunek Świecko). Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo na jezdni południowej (kierunek Warszawa). Szacowany czas prac: 8 dni.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz