Obiecujące oferty na dokończenie prac na S5 Poznań – Wronczyn


GDDKiA poznała oferty na wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5 (Poznań (Głuchowo) – Wronczyn i Wronczyn – Kościan) oraz dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo.  

Poniżej kosztorysu GDDKiA

Wyniki dzisiejszego otwarcia ofert dla dwóch zadań na S5:

1. Wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5 (Poznań (Głuchowo) – Wronczyn i Wronczyn – Kościan).

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 234 660,79 zł brutto złożyła firma COLAS Polska, natomiast najdroższą złożyła firma Budimex na kwotę 6 318 463,85 zł brutto przy budżecie zamawiającego wynoszącym 5 041 139,65 zł brutto.

2. Dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wronczyn.

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 194 933,12 zł brutto złożyła firma COLAS Polska, natomiast najdroższą ofertę złożyła firma Budimex na kwotę 6 681 467,31 przy budżecie zamawiającego wynoszącym 3 138 321,83 zł brutto.

Łączna wartość najniższych ofert na obydwa zadania jest niższa od zsumowanych wartości kosztorysowych o ok. 750 tys. zł. Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym w celu szybkiego udzielenia zamówienia i zawarcia umowy.

S5 Poznań-Wronczyn jak to się zaczęło i co już zrobiono

Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą S5 Poznań – Wronczyn, konsorcjum firm w składzie TOTO Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori (Partner), GDDKiA podjęła działania polegające na zinwentaryzowaniu i zabezpieczeniu placu budowy. Wykonano szereg prac związanych z przygotowaniem nowych postępowań przetargowych, żeby w IV kwartale br. obie jezdnie zostały udostępnione kierowcom. W ramach tych prac zostało już wykonane oznakowanie poziome na jezdni prawej oraz zamontowano ekrany przeciwolśnieniowe na przejściu dla zwierząt.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz