Nowy buspas na Garbarach i trzeci pas na Jana Pawła II


Więcej aut niż mieszkańców

W Poznaniu z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych samochodów. Liczba pojazdów, wliczając również ponad 170 tysięcy aut codziennie wjeżdżających do miasta, przekracza liczbę mieszkańców. Duża liczba samochodów przekłada się na ruch w mieście, trudności z zaparkowaniem oraz zwiększanie zanieczyszczenia środowiska.

Wprowadzenie buspasów ma doprowadzić do sytuacji, że autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy. Oprócz braku strat czasu i umożliwienia przesiadek na inne linie zgodnie z rozkładem jazdy, pasażerowie zyskają regularność ruchu, a co za tym idzie niezawodność. Ta z kolei generuje wzrost zaufania pasażerów do komunikacji miejskiej i w konsekwencji stopniową zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych – czystsze i spokojniejsze miasto.

 

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz