Nowy buspas na Garbarach i trzeci pas na Jana Pawła II


Alternatywa dla Garbar

 Żeby stworzyć kierowcom alternatywę dla przejazdu przez ul. Garbary na równoległej do niej ulicy Jana Pawła II powstanie dodatkowy, trzeci pas od ronda Śródka w kierunku ul. Baraniaka. Zostanie on wytyczony od dworca autobusowego do wysokości budynku Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Obecnie ulica posiada w tym miejscu dwa pasy do jazdy prosto oraz jeden wyznaczony do skrętu do PCSS. Jadący ul. Wyszyńskiego będą też mieli do dyspozycji dwa pasy do skrętu w prawo w ul. Jana Pawła II (obecnie jest tylko jeden). Dzięki nim oraz utworzeniu trzeciego pasa poprawi się bezpieczeństwo i płynność przejazdu. Kierowcy nie będą musieli zmieniać pasa ruchu na krótkim odcinku na wysokości dworca autobusowego, tylko wykonać tentent-Type: application/x-www-foższym odcinku drogi.

Rozpoczęcie prac na ul. Jana Pawła II planowane jest na początek marca. Do Wielkanocy nie będą one generowały utrudnień. Wszystkie roboty mają zakończyć się w kwietniu.

Dodatkowe buspasy podczas realizacji inwestycji

Jeszcze przed wakacjami wprowadzone zostaną rozwiązania, mające w istotny sposób poprawić sytuację pasażerów komunikacji publicznej w tych dzielnicach Poznania, w których – z uwagi na roboty budowlane w ramach dużych inwestycji – występować będą poważne utrudnienia w ruchu. 

Prace dotyczące tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową trasy tramwajowej na Naramowice wraz z przebudową skrzyżowania ulic Naramowickiej i Lechickiej do układu dwupoziomowego węzła drogowego, a także z przebudową ronda Rataje znajdują się obecnie na etapie ostatecznych uzgodnień pomiędzy jednostkami miejskimi. Już niebawem proponowane rozwiązania będą mogły zostać przedstawione mieszkańcom.

Planowane rozwiązania mają także na celu wzmocnienie świadomości społecznej, że poruszanie się po mieście środkami transportu zbiorowego stanowi realną alternatywę dla jazdy samochodem.

Jesienią miasto przedstawi szczegółowe informacje o kolejnych buspasach. 

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz