Nowy buspas na Garbarach i trzeci pas na Jana Pawła II


Zmiany inspirowane głosem mieszkańców

Przygotowania do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości przestrzeni publicznej na ulicy Garbary rozpoczęto już pod koniec 2017 roku. Opracowano „Raport o stanie ul. Garbary”. Następnie w 2018 i 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące przyszłości ulicy Garbary, zmierzające do wypracowania możliwych wariantów poprawy jakości jej przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb, preferencji i oczekiwań mieszkańców.

Do najważniejszych wniosków zgłaszanych w czasie konsultacji należały postulaty: uspokojenia ruchu samochodowego i ograniczenia tranzytu „międzydzielnicowego”, poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej, stworzenia warunków dla bezpiecznej komunikacji rowerowej i pieszej (w tym eliminacja parkowania na chodnikach), wzbogacenia przestrzeni o zieleń i elementy małej architektury.

Wprowadzane w bieżącym roku zmiany stanowią rozpoczęcie procesu odnowy ulicy Garbary zgodnie z kierunkami wskazanymi przez mieszkańców.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz