Nowy buspas na Garbarach i trzeci pas na Jana Pawła II


Garbary bardziej bezpieczne i zielone

Przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu naprawiony zostanie stan nawierzchni całej jezdni ul. Garbary – na odcinku gdzie pojawi się buspas. Poprawi się również jakość przestrzeni ulicy. Od ul. Wielkiej do placu Bernardyńskiego pojawi się zieleń w donicach oraz ławki na wzór rozwiązań z ul. Ratajczaka oraz aktualnie realizowanych na ul. Paderewskiego i Wielkiej. Na wiosnę  zazieleni się też przystanek autobusowy Małe Garbary. 

Na ul. Grobla (pomiędzy ul. Garbary a ul. Mostową) wyznaczone będą bezpieczne, równoległe miejsca postojowe po obu stronach ulicy. Bezpieczniej dla pieszych będzie na skrzyżowaniu ul. Wodnej i placu Kolegiackiego. Nastąpi tam zwężenie geometrii skrzyżowania. Zgodnie z aktualnymi przepisami wyznaczone będą miejsca dla niepełnosprawnych oraz koperty dla dostaw. 

 Pierwsze prace – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – rozpoczną się w lutym lub marcu. Buspas zostanie uruchomiony przed wakacjami.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz