Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz


2.685.990,94 zł to kolejne środki finansowe pozyskane na rzecz seniorów gminy Swarzędz. Uzyskano je na projekt „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz.

Wniosek przygotowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Wartość całego projektu wynosi 2.827.358,89 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 2.685.990.94 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na trzy lata i rozpocznie się od września 2018 r.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań wspierających seniorów gminy Swarzędz, m.in.:

– usługi opiekuńcze i asystenckie w miejscu zamieszkania, w tym teleopieka jako forma usług opiekuńczych wykorzystująca nowoczesne technologie informacyjne stanowiące element kompleksowego wsparcia,

– poradnictwo specjalistyczne obejmujące porady rehabilitanta, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, pielęgniarki i lekarza medycyny rodzinnej,

– utworzenie Dziennego Domu Pomocy,

– utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – wspierającego,

– sieć wsparcia społecznego – superwizja dla opiekunów faktycznych.

Wszystkie zaplanowane działania mają na celu wsparcie jakościowego rozwoju usług socjalnych oraz innowacyjnych modeli pomocy i wsparcia społecznego osób niesamodzielnych.

Dodaj komentarz