Nowe zasady potwierdzania prawa do ulg przez uczniów


Od 2 grudnia obowiązują nowe zasady potwierdzania prawa do ulg przez uczniów szkół podstawowych oraz posiadaczy niektórych biletów specjalnych.

Zmienione zostały zasady potwierdzania ulg w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań. Dla uczniów szkół podstawowych, którzy korzystają z przejazdów bezpłatnych – zamiast adresu zamieszkania ucznia istotny będzie adres szkoły na legitymacji szkolnej. Uprawnienie będzie przysługiwało uczniom szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, których siedziba znajduje się na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego (gmin) objętych porozumieniami międzygminnymi. Zmiana jest podyktowana zmianą wzoru legitymacji szkolnej.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz