Nielegalna reklama zniknie sprzed dworca


Ogromny słup stojący przy ul. Dworcowej to największy nielegalnie zbudowany w Poznaniu nośnik reklamowy. Niedługo ma on zniknąć z placu przed poznańskim dworcem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił kolejną skargę dotyczącą zrealizowanego przez podmiot prywatny nośnika reklamowego przy ul. Dworcowej.
Dlatego stosując się do decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (nr 108/2017 z 20 lutego 2017r.) nakazującej rozbiórkę wolno stojącego urządzenia reklamowego zlokalizowanego przy ul. Dworcowej, ZDM przystąpi do jego usunięcia. Ogromny bilbord został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie na wybór firmy, która dokona rozbiórki. Po rozbiórce poszczególne elementy zostaną zdeponowane w magazynie Zarządu Dróg Miejskich. Proces rozbiórki będzie odbywał się pod nadzorem policji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

źródło poznan.pl

Dodaj komentarz