Nie marnuj żywności!


We wtorek w 25 miejscowościach Polski, wyruszą barwne korowody – Strajki Żywności. Sympatycy Banków Żywności, przedstawiciele szkół z całej Polski manifestują swoje niezadowolenie z powodu bezmyślnego marnowania produktów spożywczych, zwracając jednocześnie uwagę na gospodarcze i społeczne znaczenie tego problemu. Będą nawoływać do racjonalnego wykorzystania żywności.

W Poznaniu marsz wyruszy o godz. 11 ze skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Roosevelta.

Strajki Żywności, organizowane przez 18 Banków Żywności, odbędą się w miastach: Chojnicach, Częstochowie, Elblągu, Koninie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Zabrzu, Siedlcach, Suwałkach, Białymstoku, Tarnobrzegu, Ciechanowie, Grójcu, Słupsku, Suwałkach, Białymstoku, Łomży, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Warszawie.
W związku z obchodami Światowego Dnia Żywności, Federacja Polskich Banków Żywności nagłośni problem marnowania produktów spożywczych. W sposób szczególny podjęty został temat mięsa i jego przetworów, które stanowią znaczącą część odpadów kulinarnych Polaków.

We wtorek, 16 października przypada Światowy Dzień Żywności. Celem dzialań podejmowanych tego dnia jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie. Dzień ten, został ustanowiony w 1979 r. przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).

W Europie rocznie marnuje się 89 mln ton żywności, która nadaje się do spożycia. (Eurostat 2006 – Komisja Europejska) W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje 6,7 % społeczeństwa, czyli ponad 2,5 mln obywateli. (GUS 2011) .

Misją Federacji Polskich Banków Żywności jest zapobieganie marnowaniu jedzenia i przekazywanie go, za pośrednictwem organizacji charytatywnych, najuboższym. Niezmiernie istotne dla Federacji jest także wzmacnianie wartości – szacunku do żywności wśród konsumentów oraz edukacja na temat skutków i przyczyn jej marnowania w wymiarze ekologicznym.

 

Dodaj komentarz