Nagrody oraz stypendia artystyczne i naukowe miasta Poznania


Kapituła pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego uhonorowała  Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania w 2015 roku profesora Aleksandra Kuczmę oraz przyznała 10 stypendiów dla młodych twórców.  Kapituła pod przewodnictwem prof. Stanisław Lorenca uhonorowała  Nagrodą Naukową Miasta Poznania w 2015 roku profesora Marka Hendrykowskiego oraz przyznała 12 stypendiów dla młodych naukowców.

Profesor Aleksander Kuczma otrzyma Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (w wysokości
39 tys. zł) za inspirującą i świeżą postawę twórczą oraz za wychowanie kilku pokoleń designerów w duchu prawdy, dobra i piękna.

Laureat jest legendą polskiego designu eksperymentalnego, wywodzącym się z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dziś Uniwersytet Artystyczny) i jednocześnie jedyną w swoim rodzaju osobowością twórczą i dydaktyczną. Wychował wielu pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni (np. prof. Marek Owsian, prof. Katarzyna Laskowska, prof. Piotr Tetlak) i School of Form (np. Paweł Grobelny, Dorota Kabała).

Ma na swoim koncie wiele osiągnięć artystycznych jak II nagroda w konkursie „Krzesło ’94”, „Dobry Wzór 1995”, „Forma Roku 1996”, Nagroda rektora ASP I stopnia (1996). Jego sylwetka została zaprezentowana w wydawnictwie „Rzeczy niepospolite”, zrealizowanym z okazji polskiej prezydencji w Parlamencie Europejskim.

Profesor Kuczma traktuje pracę z młodzieżą jako zadanie priorytetowe. W połowie lutego 2015 roku z okazji jego 80 urodzin odbyła się wystawa pt.: „Aleksander Kuczma: progenitura” ukazująca prace profesora i jego uczniów.

Aktualnie firmy Nowymodel.org i Vzór intensywnie pracują nad wdrożeniem idei profesora do swoich seryjnych obiektów produkcyjnych.

Wręczenie Nagrody Artystycznej odbędzie się 29 czerwca 2015 roku podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w Ratuszu. Stypendia dla młodych twórców zostaną wręczone w październiku, podczas specjalnej uroczystości w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

 

Stypendia artystyczne (w wysokości 5 700 zł) otrzymają:

Monika Błaszczak

za szczególną aktywność artystyczną i kulturalną w działalności szkolnej
i pozaszkolnej.

Monika Błaszczak jest uczennicą II klasy Liceum Ogółnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Specjalizuje się w tańcu scenicznym. Założycielka zespołu dla młodych twórców KUNA (Kreatywni Uśmiechnięci Nawet Artystyczni). Współtwórczyni oratorium w Kościele pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu. Laureatka wielu konkursów recytatorskich, literackich i choreograficznych, a także wolontariuszka w Centrum Rezydencji Teatralnych Scena Robocza.

Z fascynacji mistrzem Tadeuszem Kantorem zorganizowała spektakl „Dziś są moje urodziny”, będący połączeniem muzyki, tańca, teatru i plastyki. Jej pasją jest szeroko pojęta sztuka, w tym teatr i taniec współczesny. Świadomie dokonała wyboru Szkoły Baletowej
w celu dzielenia się z odbiorcami swoją energią sceniczną i miłością do sztuki.

Adrian Kolarczyk

za twórczą i oryginalną aktywność artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

Adrian Kolarczyk jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz studentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ukończył kierunki filmoznawstwo i intermedia. Laureat m.in. konkursu „Obraz Miejski” organizowanego przez Galerię Labirynt w Lublinie i finalista konkursu „Młode Wilki 14” organizowanego przez Akademię Sztuki w Szczecinie. Interesuje go sztuka współczesna- video, fotografia, dźwięk, instalacja przestrzenna. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Piotr Scholz

za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki oraz aktywne propagowanie poznańskiego środowiska jazzowego w Polsce i za granicą.

Piotr Scholz jest absolwentem studiów licencjackich w Akademii Muzycznej
im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem i studentem studiów magisterskich w tej samej uczelni w klasie gitary jazzowej i kompozycji z aranżacją, jak również absolwentem Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza. Wyróżniony licznymi stypendiami i nagrodami m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2014/2015, Grand Prix – Niemen Non Stop 2012, I miejsce – Jazz Fruit / Mladi Ladi Festival 2015. Występował na scenie m.in. ze Stanem Borysem, Zbigniewem Wodeckim i Carlem Davisem. Obecnie współtworzy zespół Weezdob Colective. Jego kolejnym artystycznym celem jest stworzenie profesjonalnej Poznańskiej Orkiestry Jazzowej i powołanie do życia pierwszej Filharmonii Jazzowej w Polsce zlokalizowanej w Poznaniu.

 

 

Damian Kurek

za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz bogatą działalność koncertową.

Damian Kurek jest absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Nowarze (Włochy)
i Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na kierunku instrumentalistyka ze specjalnością trąbka naturalna. którą ukończył z wyróżnieniem. Pracuje w tej samej uczelni na stanowisku asystenta w klasie trąbki. Współpracuje z orkiestrami w kraju i za granicą np. orkiestra Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu czy Concerto Grosso Berlin. Laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, zajął m.in. I miejsce w Festiwalu Trębaczy w Kaliszu, III miejsce w Konkursie Trębaczy im. M. Starowiejskiego w Tarnopolu (Ukraina). Członek zespołów „Barocktrompeten Ansamble Berlin” i „Castle Brass” oraz orkiestr „Collegium F” i „L’autunno”. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2012-2013.

Damian Reniszyn

za szczególne osiągnięcia w obszarze obiektu i jego performatyki z udziałem własnym oraz publiczności Nowe propozycje w kontekście stosunku do obiektu i jego oglądu za pomocą kamery i działania.

Damian Reniszyn jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, a aktualnie doktorantem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej w tej samej uczelni, w której także podjął staż absolwencki w VI Pracowni Rzeźby prof. Marcina Berdyszaka w Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. Zwycięzca 34. Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszą pracę dyplomową UAP w roku 2014. Tworzy obiekty, instalacje site-specific
i video-performance. Jego prace były obecne na wystawach indywidualnych np. „(Nie)aktywnie, Teatr Polski w Poznaniu 2013” i zbiorowych np. „Salon Sztuki Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2013”. Jest finalistą m.in. „open call Woof Woof Arf Arf 2014” i 10. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej „inSPIRACJE/XTREME, 2014” a także stypendystą Rektora UAP dla najlepszych studentów w latach 2012/13, 2013/14.

Robert Gruszewski

za dokonania artystyczne i projektowe oraz promocję problematyki związanej
z architekturą i sztuką.

Robert Gruszewski jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku architektura wnętrz i asystentem w Pracowni Rysunku Projektowego w tej samej uczelni. Zajmuje się projektowaniem wnętrz, architekturą i sztuką wizualną. Stypendysta naukowy w latach 2008-2012. Zdobywca I nagrody w „Neuro Music Contest” we Wrocławiu w 2011 roku i I nagrody w „Muzyczna młodzież” w Kępnie w 2009 roku. Uczestnik m in. wystawy „Dom Wielkopolski 2020” w Poznaniu w 2009 roku i „Najlepsze Dyplomy Projektowe ASP 2012”
w Katowicach.

Karolina Maria Siwiak

za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie malarstwa i rysunku w latach 2009-2015.

Karolina Maria Siwiak jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku Malarstwo ze specjalnością Malarstwo Sztalugowe oraz absolwentką Slippery Rock University of Pennsylvania w USA, ukończonego z wyróżnieniem. Blisko od pięciu lat współpracuje z poznańską galerią Artinside. Była wolontariuszką m.in. w stowarzyszeniu „Bracia Ubodzy”. Jej prace zostały zaprezentowane na ponad 29 wystawach krajowych i zagranicznych np. w Nowym Yorku. Londynie, Paryżu, Chicago.

Julianna Dorosz

za obiecujący debiut i pierwszy, udany sezon teatralny w Teatrze Animacji, za talent i niezwykle zdolności wokalne.

Julianna Dorosz jest absolwentką Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na kierunku Aktor-lalkarz. Jest aktorką Teatru Animacji w Poznaniu. Brała udział w półfinale 34. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2013 roku. Nagrodzona wyróżnieniem na Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego w Sopocie w 2013 roku. Występuje również
w Teatrze Czrevo w Białymstoku w spektaklu „PustaJa”. Śpiewa dawne pieśni białym głosem. W roku 2014 ukazała się jej płyta solowa „Bard” we współpracy z raperem Lukasyno.

Justyna Maria Olszewska

za znaczący dorobek artystyczny, na który składają się wystawy indywidualne, zbiorowe, liczne projekty, publikacje prac w internecie oraz w magazynach o sztuce. Jej prace nawiązują do problemów kultury współczesnej jak np. pustynia nadmiaru możliwości, niepewna niewinność ciała oraz efemeryczność hierarchii wartości.

Justyna Maria Olszewska jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ukończyła kierunek – Rzeźba i Działania Przestrzenne ze specjalnością – Działania Przestrzenne. Jest finalistką wielu konkursów np. „Woof Woof Arf Arf, 2014” czy „inSPIRACJE XTREME, 2014”. Została wyróżniona m.in. Stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w 2013/14 r. Jej prace zaprezentowano np. podczas wystawy zbiorowej „Joint Exhibition of Chinese & European Student’s Works” w Shanghai Normal University w Chinach w 2013 r. i na „VI Ogólnopolska Wystawa Rysunku w Toruniu w 2014r., podczas której laureatka otrzymała Nagrodę Prezydenta miasta Torunia.

Adrian Wykrota

za wybitne, międzynarodowe i ogólnopolskie osiągnięcia na polu fotografii dokumentalnej, reportażu i fotografii ulicznej. Uznany za jednego z trzydziestu najbardziej utalentowanych fotografów młodego pokolenia z całego świata (lista „Top 30 under 30”, Magnum Photos). Promował Polskę na Lumix Festival for Young Photojournalism 2014 w Hanowerze. Jeden z pomysłodawców powstania galerii fotografii PIX.HOUSE.

Adrian Wykrota ukończył filologię angielską w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji
w Poznaniu oraz kulturoznawstwo ze specjalnością medioznawstwo w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jest kuratorem w Galerii PIX.HOUSE, fotoreporterem „Głosu Wielkopolskiego” i wykładowcą fotografii. Otrzymał m.in. stypendium artystyczne Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2015 r. zdobył Grand Prix
w konkursie Wielkopolska Press Photo i III miejsce w największym polskim konkursie fotografii prasowej BZWBK Press Foto. Aktualnie pracuje nad dwoma projektami dokumentalnymi na terenie Poznania: „Powrót” (we współpracy z poznańską fundacją „Barka”) i „Wielkopolska Teraz”.

Kapituła Nagrody Artystycznej

powołana uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r., obradowała w składzie:

▪ Roman Kubicki- przewodniczący,

▪ Ewa Obrębowska-Piasecka,

▪ Mikołaj Jazdon,

▪ Sławomir Kamiński,

▪ Wojciech Müller,

▪ Mateusz Rozmiarek,

▪ Wojciech Suchocki,

▪ Michał Wiraszko,

▪ Witold Zakrzewski.

Profesor Marek Hendrykowski otrzymuje Nagrodę Naukową Miasta Poznania (w wysokości 39 tys. zł) za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie filmoznawstwa, stworzenie w Poznaniu prężnego ośrodka studiów i dydaktyki w zakresie „Filmu, Telewizji i Nowych Mediów” (na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) oraz poznańskie wątki w badaniach dziejów filmu i kina. Laureat jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej cenionych polskich filmoznawców, historyków oraz teoretyków filmu i kina, medioznawców i krytyków filmowych. Jego dorobek tworzy ponad 30 książek i kilkaset artykułów obecnych w polskim i międzynarodowym obiegu naukowym np. monografia „Steven Spielberg. Zarys twórczości” (Poznań 1994), „Semiotyka ruchomych obrazów” (Poznań 2014) i „Współczesna adaptacja filmowa” (Poznań 2014). Jego dziełem jest też opracowanie rozdziału dotyczącego kina Europy Środkowo-Wschodniej w wielotomowej monografii historii kina światowego („The Oxford History of World Cinema” 1996). Jest też recenzentem doktoratów honoris causa m.in. Jerzego Kawalerowicza, Stevena Spielberga i Martina Scorsese. Profesor Hendrykowski był przez trzy kadencje członkiem Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, a obecnie należy do Stowarzyszenia Filmowców Polskich (od 1980) i International Association to Promote the Study of Early Cinema DOMITOR (od 1991). Do jego osiągnięć należą ponadto organizacja obrad sekcji filmowej Międzynarodowego Kongresu „Kultura Czasu Przełomu” w Poznaniu (1994) oraz udział w powstaniu filmów dokumentalnych „Komeda, Komeda” i „Oczami dziecka-Felicja z Poznania” (2000).

Wręczenie Nagrody Naukowej odbędzie się 29 czerwca 2015 roku podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w Ratuszu. Stypendia dla młodych naukowców zostaną wręczone w październiku, podczas specjalnej uroczystości w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Stypendia naukowe (w wysokości 4 750 zł) otrzymają:

Marta Balcerek-Kosiarz za wybitną działalność naukową i dydaktyczną oraz pracę na rzecz społeczności akademickiej w trakcie czteroletniego Studium Doktoranckiego w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Laureatka ukończyła studia magisterskie w UAM na kierunku politologia ze specjalnością administracja rządowa. Aktualnie jest doktorantem w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na wspomnianym wydziale uczelni UAM. Od 2013 r. pełni funkcję kierownika projektu badawczego „Preludium” z Narodowego Centrum Nauki”, który dotyczy „Roli samorządu w sferze podniesienia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i RFN”. Opublikowała 2 monografie naukowe i 19 artykułów naukowych. Wzięła udział w 36 konferencjach naukowych oraz odbyła staże naukowe w Wittenbergu, Berlinie i Monachium. Jest laureatką m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2012/2013.

Piotr Trąpczyński za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu biznesu międzynarodowego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Piotr Trąpczyński ukończył kierunki ekonomia międzynarodowa oraz handel i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest asystentem w Katedrze Konkurencyjności na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej tej uczelni, a także aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i regularnym recenzentem w zagranicznych czasopismach naukowych. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest biznes międzynarodowy i konkurencyjność przedsiębiorstw. Laureat prowadził działalność naukową na temat zarządzania strategicznego w uczelni ESCP Europe w Berlinie. Jego dotychczasowy dorobek został nagrodzony m.in. stypendium START 2015 i START 2014 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Doktorskim Fundacji Narodowego Banku Polskiego w roku akademickim 2013/2014. Laureat obronił także z wyróżnieniem pracę doktorską, uzyskując nagrodę w konkursie Urzędu Miasta Poznania dla najlepszych prac doktorskich obronionych w 2014 roku oraz nagrodę Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Monika Beszterda za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w trakcie realizacji dysertacji doktorskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Monika Beszterda jest absolwentką kierunku chemia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz technologia żywności i żywienie człowieka na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Aktualnie realizuje pracę doktorską w Stacjonarnym Studium Doktorskim przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt.: „Studia nad podatnością nowych odmian pszenicy na fuzariozę i tworzenie zearalenonu wraz z oceną skutków zdrowotnych u ludzi i zwierząt”. Jest współautorką m.in. 9 artykułów w czasopismach, 2 monografii i 48 doniesień zaprezentowanych na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Otrzymała m.in. Dyplom Szczególnego Uznania za wspieranie edukacji ekologicznej w Polsce (Stowarzyszenie Ekonatura, Wrocław 2014). Angażuje się w dodatkową działalność edukacyjną poprzez współorganizację warsztatów laboratoryjnych w ramach Nocy Naukowców czy udział w Lekcjach Akademickich dedykowanych uczniom poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Michał Piotr Antoszczak za pionierskie i unikatowe w skali światowej badania w zakresie chemicznej modyfikacji salinomycyny oraz aktywności przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej jej pochodnych. Michał Piotr Antoszczak ukończył kierunek chemia środowiska na Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a aktualnie jest uczestnikeim 3-go roku Studium Doktoranckiego i realizuje pracę doktorską pt. „Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycyny”. Zgromadzony do pracy materiał i wyniki badań posłużyły do
12 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, w tym 2 rozdziałów w książkach
o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak również 14 wystąpień głównie na międzynarodowych konferencjach naukowych. Laureat został wyróżniony m.in. indywidualną nagrodą naukową Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i 12-miesięcznym stypendium Narodowego Centrum Nauki
w ramach konkursu Etiuda, w ramach którego odbył staż w Lund University- Centre for Analysis and Synthesis (CAS) w Szwecji (2015/2016).

Kosma Woliński za osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny. Kosma Woliński ukończył trzy kierunki studiów: kierunek lekarski, biotechnologia i biologia ze specjalnością bioinformatyka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego i był członkiem Studenckiego Koła Naukowego Tyreologicznego w latach 2010-2012. Jest współautorem 17 publikacji naukowych, w tym 7 zagranicznych i 10 krajowych. Wziął udział w licznych konferencjach naukowych, będąc współautorem 19 doniesień zjazdowych.

Mateusz Balcerzak za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii materiałowej,
a w szczególności inżynierii nanomateriałów wodorochłonnych, które znalazły swój wyraz w publikacjach naukowych oraz zgłoszeniach patentowych. Michał Balcerzak jest absolwentem kierunku fizyka na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza  w Poznaniu. Obecnie pracuje na stanowisku asystent na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania, w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej.

Laureat zajmuje się wytwarzaniem i badaniem nanokrystalicznych stopów wodorochłonnych na bazie stopów tytanu i niklu. Opracował stopy Ti2Ni i TiNi z nanostrukturą oraz metody ich chemicznej modyfikacji. Opracowana wiedza Mateusza Balcerzaka może posłużyć do projektowania nowej generacji materiałów o zastosowaniu przy magazynowaniu i produkcji energii, a kolejno przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W roku akademickim 2011/2012 otrzymał Stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Poznańskiej.

Michał Kazimierz Niemczak za opracowanie nowatorskich metod syntezy nieopisanych w literaturze cieczy jonowych o działaniu chwastobójczym. Michał Kazimierz Niemczak jest absolwentem kierunku technologia chemiczna ze specjalizacją technologia organiczna na Politechnice Poznańskiej. W ramach realizacji pracy doktorskiej opracował szereg innowacyjnych metod otrzymywania ponad 80 herbicydowych cieczy jonowych o wysokim stopniu czystości. Celem badań było odnalezienie nowych związków chemicznych przyjaznych dla środowiska, tanich w produkcji i wytwarzanych bez użycia toksycznych rozpuszczalników organicznych.Laureat aktualnie realizuje grant (PRELUDIUM 6) pt.: „Herbicydowe ciecze jonowe zawierające fenoksykwasy oraz surfaktanty amfoteryczne”. Wziął udział w 5 wystąpieniach, 24 posterach na konferencjach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, zgłosił 19 patentów krajowych (uzyskał 13) i 2 patenty międzynarodowe oraz jest autorem 14 publikacji z listy filadelfijskiej i laureatem m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015.

Nadia Sawicka-Gutaj za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w trakcie odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Nadia Sawicka-Gutaj ukończyła kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym  w Poznaniu. Obecnie jest doktorantką w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. Laureatka wydała wiele publikacji i wystąpiła w kilkudziesięciu międzynarodowych  i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Uzyskała m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w pracy naukowej i stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy, a także grant Uniwersytetu Medycznego dla młodych naukowców (kwota dofinansowania – 25 000 zł). Na zakończenie studiów na Wydziale Lekarskim, została uhonorowana przez JM Rektora Prof. J. Wysockiego Medalem Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej. Podczas III roku studiów rozpoczęła działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym, jak również pracowała w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Gastroenterologii Dziecięcej
i Chorób Metabolicznych oraz w Studenckim Kole endokrynologicznym (na V i VI roku była przewodniczącą wymienionych kół).

Magdalena Paczkowska za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w pracy badawczej, dotyczącej badań preformulacyjnych substancji aktywnych farmakologicznie w zakresie opracowania dla nich nośników zwiększających efektywność i bezpieczeństwo farmakoterapii. Magdalena Paczkowska ukończyła kierunek farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od III roku swoich studiów realizuje badania naukowe w ramach SKN Chemia Leków w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej wymienionej uczelni. Jest współautorką 19 prac przyjętych do druku oraz laureatką programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” i realizuje projekt „Otrzymywanie i badanie fizykochemiczne kompleksów cyklodekstryna – labilna substancja biologicznie czynna jako potencjalnych układów stabilizujących”. Wzięła udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, a swoje umięjętności rozwijała np. podczas stażu w Portugalii (Student Exchange Programme (SEP), Porto 2013). Otrzymała wiele nagród i stypendiów np. Medal Rektora UM im. K. Marcinkowskiego za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej (2014) i Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia (2013).

Michał Cegłowski za cykl publikacji dotyczących otrzymywania oraz zastosowania zmiataczy molekularnych na bazie funkcjonalnych materiałów. Michał Cegłowski jest absolwentem kierunku chemia ze specjalnością chemia podstawowa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem IV roku w Zakładzie Chemii Supramolekularnej. Jego opracowana metoda badawcza otworzyła nowe możliwości zastosowania modyfikowanych układów węglowych i polimerowych
w obszarze chemii materiałowej oraz w ochronie środowiska naturalnego.

W celu realizacji badań laureat otrzymał grant Preludium przez Narodowe Centrum Nauki. Został wyróżniony wieloma stypendiami np. stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2014/2015, stypendium w ramach programu Best From The Best przyznawanego przez firmę Volksvagen (2010).

Anita Marta Owczarzak za wyróżniające osiągnięcia naukowe związane z syntezą, badaniami strukturalnymi oraz biologicznymi, związków o potencjalnym lub stwierdzonym działaniu terapeutycznym, w szczególności tioamidów i ich kompleksów z metalami, mające odzwierciedlenie w licznych publikacjach i komunikatach naukowych.

Anita Marta Owczarzak ukończyła kierunek chemia biologiczna na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka podejmuje badania w celu leczenia nowotworów i nadczynności tarczycy. Stosuje zaawansowane metody rentgenowskiej analizy strukturalnej, które doskonaliła w zagranicznych ośrodkach badawczych (m.in. Universite de Lorraine czy Universidad de Zaragoza).

Efekty pracy Anity Owczarzak przełożyły się na liczne publikacje w czasopismach tematycznych oraz częste prezentacje wyników badań na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Laureatka jest m.in. stypendystką naukową UAM (2012/2013, 2013/2014).

Piotr Rzymski za działalność naukową, dydaktyczną oraz popularyzatorską z zakresu nauk biologicznych. Zajmuje się zagadnieniami znajdującymi się na granicy biologii środowiskowej i biologii medycznej. Jest współautorem ponad 50 publikacji w tym temacie, a także uczestnikiem konferencji krajowych i międzynarodowych. Piotr Rzymski ukończył ochronę środowiska ze specjalnością hydrobiologia i ochrona wód na Uniwersytecie im. a. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje jako adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Laureat promuje zagadnienia naukowe poprzez publikację artykułów popularno-naukowych na łamach czasopism np. Przyroda Polska. Został nagrodzony m.in. za najlepsze wystąpienie podczas Konferencji Młodych Naukowców odbywającej się na Wydziale Biologii w 2015 roku. Otrzymał również Dyplom Szczególnego Uznania za Szerzenie Edukacji Ekologicznej w Polsce (Stowarzyszenie Ekonatura) i Nagrodę Dydaktyczną Rektora Uniwersytetu Medycznego za organizację konkursu „Przyroda okiem medyków”. W 2014 roku studenci wspomnianej uczelni uznali laureata „Wykladowcą Roku”.

Kapituła Nagrody Naukowej, powołana uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r., obradowała w składzie:

▪ Stanisław Lorenc- przewodniczący komisji,

 

▪ Andrzej Dobek,

 

▪ Andrzej Gulczyński,

 

▪ Marek Świtoński,

 

▪ Jan Węglarz,

 

▪ Witold Jurek,

 

▪ Zenon Kokot,

 

▪ Józef Tomasz Pokrzywniak,

 

▪ Antoni Szczuciński

 

 

Dodaj komentarz