Monitoring powietrza przy szkołach


160 szkół na terenie metropolii, z czego 86 w samym Poznaniu, otrzyma urządzenia mierzące zanieczyszczenie powietrza. To pierwszy taki projekt w kraju. O jego realizację na terenie aglomeracji poznańskiej zabiegał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

– Czyste powietrze to priorytet dla nas wszystkich – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania. – Oprócz konkretnych działań – musimy edukować. Rozpoczynamy współpracę ze szkołami. W placówkach oświatowych realizowany będzie specjalny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Ważne jest też kształtowanie świadomości ich rodziców. Liczymy, że lokalne stacje pomiarowe będą dla nich czynnikiem mobilizującym do zmiany przyzwyczajeń i większej troski o środowisko w codziennym życiu.

Systemy pomiarowe zostaną zainstalowane w 160 szkołach podstawowych na terenie metropolii, w tym w 86 placówkach na terenie Poznania. Rozstrzygnięty został już przetarg na realizację tego projektu, obejmującego także przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma INEA S.A.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz