Miliony na poznańskie zabytki


Poznań dofinansuje remonty poznańskich zabytków, które są własnością prywatną. Miasto przeznacza na ten cel 2,5 mln zł – dzięki tej kwocie wypięknieje aż 26 obiektów: kamienic, klasztorów i kościołów.

To kolejna edycja dotacji konserwatorskich. W tym roku do Biura Konserwatora Zabytków wpłynęło ponad 40 wniosków o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich. Po analizie pieniądze trafią do właścicieli 26 obiektów – Rada Miasta Poznania zgodziła się na to podczas ostatniej sesji.

– Obserwujemy, że zainteresowanie dotacjami konserwatorskimi z budżetu miasta rośnie z roku na rok – mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. – To dobry znak, bo często dotacje są dla właścicieli obiektów silnym bodźcem i motywacją do podjęcia kolejnych prac. Dzięki temu najcenniejsze obiekty Poznania odzyskują dawny blask przy dużym wsparciu miasta i zaangażowaniu prywatnych właścicieli

14 obiektów, które dostaną w tym roku dofinansowanie, to budynki świeckie. Na ich renowację miasto przeznaczy niemal 1,4 mln zł.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz