Mieszkania chronione w Swarzędzu – dwa już gotowe


28 grudnia 2018 roku oddane zostały do użytku dwa – pierwsze w Swarzędzu – tzw. mieszkania chronione. Urządzono je w gruntownie wyremontowanym budynku komunalnym przy ul. Wrzesińskiej. – W miarę możliwości tworzone będą następne, gdyż jest to ustawowy obowiązek gminy – podkreśla burmistrz Marian Szkudlarek. Lokale są w pełni wyposażone i przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Administrować nimi będzie Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a lokatorami będą podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej dla osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej, wieku, niepełnosprawności lub choroby (zwłaszcza psychicznej) potrzebują wsparcia. Osoby skierowane do mieszkania chronionego przygotowują się pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz