Miasto chce przekazać MTP zarządzanie wiatami przystankowymi


Miasto zamierza przekazać Międzynarodowym Targom Poznańskim zarządzanie reklamami na wiatach przystankowych.  Dzięki temu, wiaty mają się stać bardziej estetyczne i wygodniejsze.

 

Pieniądze, jakie MTP zarobi na udostępnianiu powierzchni reklamowej na wiatach, trafią do miejskiej kasy. Będą przeznaczane m.in. na budowę nowych wiat oraz remonty i przebudowy już istniejących. W efekcie poznaniacy będą mieli wygodniejsze przystanki, które ochronią przed deszczem. Wiaty staną się również ładniejsze – przekazanie wszystkich w zarząd MTP pozwoli na szybsze ujednolicenie ich wyglądu i dopasowanie do standardów estetycznych.

– Obszarem działalności MTP – oprócz targów skierowanych do gości biznesowych – są wydarzenia dla szerokiej publiczności, takie jak Motor Show, PGA, Cavaliada czy Lato na Targach – wyjaśnia Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu MTP. – Dzięki organizacji tych wydarzeń przez lata budowaliśmy kompetencje firmy, która potrafi zarządzać nośnikami reklamowymi. Naturalnym krokiem było więc powierzenie miejskiej spółce, jaką jest MTP, zarządzania nośnikami reklamowymi w Poznaniu.

Wiaty przystankowe to niejedyny nośnik, jakim zarządzać ma MTP. W marcu miasto przekazało spółce w dzierżawę słupy ogłoszeniowe – po tym, jak wygasła umowa z Usługową Spółdzielnią Inwalidów, która zarządzała nimi do lutego.

To zmiana, z której skorzystają wszystkie miejskie jednostki organizacyjne: szkoły, instytucje kultury, miejskie kluby sportowe i sami poznaniacy. Gdy uchwała wejdzie w życie, część powierzchni reklamowej słupów – nawet do 30 procent – będzie do dyspozycji mieszkańców miasta i rad osiedli. Będą oni mogli za darmo wywieszać na słupach np. informacje dotyczące życia dzielnicy i komunikaty związane z akcjami społecznymi. Warunek jest tylko jeden: takie ogłoszenia nie mogą być związane z działalnością gospodarczą.

Opłatę za umieszczenie tego typu informacji poniesie operator słupa, czyli MTP. Stawka jest jednak rekordowo niska i wynosi zaledwie 1 grosz za metr kw. powierzchni.

– Wzorem innych miast wprowadziliśmy zróżnicowane stawki za korzystanie z słupów, zależne od ich potencjału reklamowego – wyjaśnia Tomasz Kobierski – Wyodrębniliśmy 10 słupów w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Są to miejsca, gdzie ruch pieszych jest największy oraz te w okolicach Międzynarodowych Targów Poznańskich i dworca kolejowego, które ze względu na swój charakter przyciągają rocznie miliony gości. Ceny usług reklamowych w tych miejscach są pochodną ich wysokiego zasięgu dotarcia do potencjalnych klientów.

O tym, czy MTP przejmie zarządzanie wiatami, zdecydują radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

 

Dodaj komentarz