Letnie staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania


Letnia edycja tegorocznego programu stażowego będzie realizowana od lipca do końca października, w dwóch etapach: praktyka (60h) i płatny staż (180 h).

Program skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych. Dodatkowo kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający oczekiwaniom danego biura/jednostki/wydziału (wykaz biur dostępny jest w załączniku).

Żeby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który jest aktywny na stronie

www.poznan.pl/mim/staz/. Wnioski będą przyjmowane do 2 czerwca.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz