Kultura w Poznaniu - plany na najbliższe lata | Nasz Głos Poznański - Część 3

Kultura w Poznaniu – plany na najbliższe lata


Konkurs „SeniorAkcja” jest naturalną konsekwencją polityki Miasta ukierunkowaną na aktywizację osób starszych. Z kolei „Poznański Program Edukacji Kulturowej” ma na celu przygotowanie i wprowadzenie programu edukacji kulturowej. Zostanie również rozpisany konkurs na projekty kulturalne na Inea Stadionie. Rocznie będzie dofinansowany jeden, najciekawszy pomysł.

Dla twórców

Wsparcia wymaga olbrzymi potencjał poznańskich muzyków, dlatego w planach prezydenta jest tworzenie Próbowni – miejsc dla poznańskich zespołów i muzyków.

W zeszłym roku w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wśród trzech zwycięskich projektów ogólnomiejskich znalazł się „Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji”. Dzięki głosom poznaniaków uzyskano 2 mln zł na remont dawnego domu kultury – z myślą o stworzeniu Społecznego Miejsca Kultury Olimpia. W przyszłości będzie ono siedzibą poznańskich inicjatyw kulturalnych i miejscem edukacji artystycznej.

W 2018 roku budżet na współfinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe sięgnie rekordowych 14 milionów złotych, ale władze deklarują jego dalsze zwiększanie co roku o minimum 0,5 mln zł. Jest to szczególnie ważne w momencie kiedy Ministerstwo Kultury ogranicza dotacje dla wielu poznańskich instytucji i organizacji. Zarówno w zeszłym, jak i w tym roku, bez rządowego wsparcia pozostał m.in. festiwal Ethno Port, głośnym echem odbiło się również cofnięcie dotacji dla festiwalu Malta.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz