Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska – kulinarny symbol Poznania


W lipcu 2017 Poznań i Wielkopolska zyskały kolejny kulinarny symbol. Po latach żmudnych starań Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Komisja Europejska zdecydowała, że Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska dołączy do bardzo ekskluzywnego grona produktów unijnych sygnowanych znakiem chronionego oznaczenia geograficznego.

Starania o przyznanie chronionego oznaczenia geograficznego UE dla naszego regionalnego specjału trwały wiele lat. Zaczęły się niemal 15 lat temu z inicjatywy Jacka Marcinkowskiego, wywodzącego się ze znanej rodziny poznańskich rzeźników i wędliniarzy, w której przepis na białą przekazywano sobie od kilku pokoleń. Nie mógł on pogodzić się z faktem, że rynek zalewają supermarketowe podróbki białej. Przez wiele lat Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu organizowała więc certyfikację wędlin wielkanocnych, w tym też naszej słynnej białej. Z czasem wpisano ją na listę produktów regionalnych.

Gdy wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, można go było wysłać do Brukseli. Te działania – również finansowo – wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wreszcie wiosną 2017 roku wniosek złożony przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu dostał pozytywną opinię i białej przyznano chronione oznaczenie geograficzne. Od 7 lipca 2017 decyzja Komisji Europejskiej jest prawomocna – Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska dołączyła do ekskluzywnego grona produktów, których jakość i smak są gwarantowane.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz