Kostrzyn otwarty dla niepełnosprawnych


20 maja odbyła się Uroczysta Gala Laureatów III edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Laureatem została gmina Kostrzyn.

W  październiku 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy

z Telewizją Polską. W odpowiedzi, gmina Kostrzyn zgłosiła, jako dobrą praktykę, świetlicę w Drzązgowie. Świetlica ta została zbudowana w 2011 z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś Leader, poprzez Lokalną Grupę Działania „Światowid”.

Budynek pełni wielorakie funkcje. Przede wszystkim odbywają się tam  Warsztaty Terapii Zajęciowej
dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, prowadzone przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych RAZEM, finansowane przez Starostwo Powiatowe, gminę Kostrzyn
oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z warsztatów korzystają niepełnosprawni mieszkańcy gminy Kostrzyn i okolicznych gmin.  W świetlicy ma siedzibę Stowarzyszenie „RAZEM”, które w soboty organizuje spotkania dla swoich członków. Ponadto 3 razy w tygodniu spotykają się tam dzieci
i młodzież z Drzązgowa w ramach Świetlicy Środowiskowej „Przyjaciele”. Miejsce to pełni jednocześnie funkcję świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Drzązgowo.

Obiekt jest wykorzystany w pełni, przez cały tydzień tętni życiem. Zbudowany był z myślą
o niepełnosprawnych z regionu i takie jest jego główne zastosowanie, ale dzięki współpracy kilku środowisk jest wykorzystywany również przez mieszkańców wsi, tych młodszych i starszych.

Motywem przewodnim III edycji Konkursu były „dobre praktyki”- przykłady innowacyjnych rozwiązań, podejmowanych przez wielkopolskie powiaty i gminy na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyznacznikami ich oceny stały się w Konkursie takie kryteria, jak: innowacyjność, różnorodność oddziaływań oraz wysoka dostępność usług. Ponadto, celem konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, jest inspirowanie powiatów i gmin do dalszego wdrażania systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Otwarcie, umiejętność dostrzeżenia przez gminę Kostrzyn potrzeb osób niepełnosprawnych i odpowiedzi na nie oraz innowacyjność związana z tak szerokim wykorzystaniem obiektu, sprawiły, że nasza inicjatywa – świetlica w Drzązgowie, znalazła uznanie wśród członków Kapituły Konkursu.

Kapituła III edycji konkursu przyznała dwie nagrody główne ex aequo, o równowartości po 15.000 zł każda. Otrzymały je gmina Kostrzyn i miasto Czarnków za działania na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowane zgodnie z ideą dobrych praktyk.   

Nagrodę z rąk marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka odebrał burmistrz gminy Kostrzyn Paweł Iwański.

Emisja Uroczystej Gali Laureatów na antenie TVP Poznań – 26 maja pasmo 18.50.

 

 

Dodaj komentarz