Kościaniacy zyskali dostęp do „Mobilnych urzędników”


Urząd Miejski Kościana przystąpił do realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” dzięki, któremu istnieje możliwość załatwienia sprawy urzędowej w miejscu zamieszkania.

Program skierowany jest dla osób o specjalnych potrzebach tj.: osób 65+, osób zależnych 15+, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów faktycznych osób zależnych, opiekunów pieczy zastępczej, którzy maja problem z dotarciem do urzędu.

Zgłoszenia można dokonać:

– telefoniczne w Biurze Obsługi Interesanta  pod numerem 65 512 14 66 lub 65 512 11 11 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz